“Danmark har en klar interesse i et styrket Norden”

30-11-11 norden 0 comment

Sådan står der i Regeringserklæringen, der blev offentliggjort den 3. oktober. Erklæringen fortsætter:

“Det nordiske samarbejde hviler på et stærkt værdi- og interessefællesskab, og Danmark har en klar interesse i et styrket Norden som aktør på den internationale scene. Regeringen vil udbygge samarbejdet på udenrigs-, forsvars- og beredskabsområdet med udgangspunkt i den nordiske solidaritetserklæring.”

“Danmark står stærkere, når vi vælger at stå sammen med de andre nordiske lande. En ny regering vil derfor opprioritere det nordiske samarbejde. Dette skal ses som en forlængelse af det eksisterende samarbejde mellem de nordiske lande og ikke som en konkurrence med EU-samarbejdet.”

“Regeringen vil derfor:

Tage initiativ til en koordineret demokratiindsats i Nordafrika og Mellemøsten

  • Etablere et fælles nordisk institut for globale reformer, der skal fungere som en tænketank for generel udvikling af det internationale samarbejde og håndtering af globale udfordringer
  • Koordinere de nordiske landes bistand og indsats i forhold til Palæstina
  • Styrke det nordiske samarbejde på udenrigs- forsvars, og beredskabsområdet i forlængelse af Stoltenberg-rapporten
  • Undersøge muligheden for, som i Berlin, at oprette fællesnordiske ambassadebygninger.
  • Regeringen vil styrke den fri bevægelighed inden for Norden”, slutter den denne del af regeringserklæringen.

Foreningen NORDEN glæder sig over at regeringen ønsker at styrke det nordiske samarbejde og ser frem til et godt samarbejde med den nye minister for nordisk samarbejde, Manu Sareenda_DKDanish