Brug kommunalvalget til at fremme venskabsbyerne

22-09-17 Esben Ørberg 0 comment

Foreningens formand Mogens Jensen opfordrer til at drage venskabsbyerne ind i kommunalvalgkampen, fordi der er så meget udbytte at hente i venskabsbyforbindelser – også økonomisk! Mogens Jensen fremsætter forslaget i lederen i Magasinet NORDEN NU, som udkommer 8. oktober:

Kommunal– og regionalvalgkampen er nu godt i gang op til valget den 21. november, så det er nu, borgerne har indflydelse på den politik, der skal føres de næste fire år.

Jeg håber, at Foreningen NORDENs medlemmer vil benytte valgkampen til at sætte de nordiske venskaber på dagsordenen i forbindelse med valgmøderne rundt om i landet. Der er brug for en nordisk stemme – også ved de lokale valg.

De nordiske venskaber er generelt blevet nedprioriteret på kommunalt plan de senere år. Alligevel har de danske kommuner mere end 300 internationale venskaber, hvoraf langt størstedelen er nordiske. Venskaberne bliver brugt vidt forskelligt, men ud over at fastholde de folkelige forbindelser, som er nok så vigtigt, så er der efter min mening også et stort potentiale i at bruge venskaberne til at få nye ideer til den kommunale – og for den sags skyld også regionale – drift.

I en tid, hvor kommunerne har svært ved at få økonomien til at hænge sammen med ønskerne på alle de udgiftskrævende områder, som folkeskole, daginstitutioner, ældrepleje, integration og sundhed, kan man udnytte de erfaringer, som de lokale venskaber med de andre nordiske lande kan give. Kommunerne overser den mulighed, venskaberne giver for at overføre erfaringer fra de kommuner, man samarbejder med i Norden.

Helt praktisk vil en udveksling af centrale medarbejdere mellem de kommunale forvaltninger kunne give en ”best practice”-overførsel, som kan gavne os alle sammen. Bedre muligheder for at skabe forenklinger på de enkelte områder, der kan give mere velfærd uden at omkostningerne dermed stiger.

Selv om vi er gode, er det ikke nødvendigvis sådan, at de danske kommuner er de bedste på alle områder. De udvekslede medarbejdere skal ikke bare op at drikke kaffe med kollegerne i de andre nordiske kommuner. De skal gennem udvekslingen op og få inspiration til ændrede arbejdsgange, bedre og mere effektive metoder på hver deres område, og tage erfaringerne med hjem og udnytte dem i den hjemlige kommunale drift.

Vi vil gerne have bedre offentlig velfærd, men vi må også bruge kloge løsninger. Og her har de nordiske venskaber meget at byde på.

Mogens Jensen, landsformand, Foreningen NORDENda_DKDanish