94-årig til en 100-årig: Lever man længe nok, kan alt ske

28-05-19 Esben Ørberg 0 comment

Foreningen NORDENs lokalafdelinger manifestiserer sig som den folkelige krumtap, der udvirker en bølge af begivenheder i anledning af jubilæet. Landsformanden glædede sig på repræsentantskabsmødet over, at det nordiske samarbejde inddrager stadig flere områder.

Bare man lever længe nok, kan alting ske, sagde 94-årige Bent Fabricius-Bjerre, da han med stor glæde modtog Foreningen NORDENs hæderspris på repræsentantskabsmødet d. 25. maj i Rødovre.

Men også Foreningen NORDEN kan med god ret tilslutte sig udsagnet i 100-året for sin stiftelse. For første gang i en årrække tyder alt nemlig på, at foreningen opnår en markant årlig medlemsfremgang. Alene i årets første fem måneder var der en nettofremgang på næsten 800 medlemmer, hvilket landsformand Mogens Jensen i vid udstrækning tillagde afdelingernes lokale initiativer, der hen over jubilæumsåret udmønter sig i hele 500 arrangementer.

Mogens Jensen glædede sig i sin beretning over, at det nordiske samarbejde har udviklet sig og inddraget flere nye områder.

– Hvad der var utænkeligt for få år siden, er i dag en realitet. I al ubemærkethed omfatter det nordiske samarbejde i dag også samarbejde på udenrigspolitik og sikkerheds- og forsvarspolitikområderne. I al ubemærkethed – ja, ikke fordi nogen har forsøgt at skjule det, men fordi det ikke er kontroversielt. Fordi det nordiske samarbejde i det hele taget ikke er kontroversielt, men har den brede folkelige legitimitet. Tænk sig, hvis andre internationale systemer pludselig blev udbygget med så væsentlige dagsordener ……. hvilket ramaskrig, det ville give!

Formanden konstaterede, at der er brug for nordiske værdier på den globale scene.

– Værdierne er efterspurgte. Vi kan se det tydeligt i den amerikanske politiske debat, hvor ledende politikere igen og igen henviser til den nordiske velfærdsmodel. Vi ser det i Frankrig, hvor den franske præsident henviser til både vores velfærdsmodel og arbejdsmarkedsmodel. Vi ser det i Kina, hvorfra de valfarter til vores lande for at lære af vores klimatilpasninger. Der er brug for et stærkt nordisk svar på fremtidens udfordringer.

– Vi står overfor et ganske simpelt valg. Vil vi være vinderne eller taberne i den globale udvikling, som vi er midt i? Hvis vi vil være taberne, så skal vi agere hver for sig i den globale udvikling. Hvis vi vil være vinderne, så skal vi agere sammen. For så er Norden nemlig ikke til at komme udenom, lød det fra Mogens Jensen, som blev genvalgt med akklamation.

Repræsentantskabsmødet vedtog i øvrigt en revideret strategi samt et nyt visionspapir.

 

Repræsentantskabsmødet var stærkt præget af gæster, som hyldede Foreningen NORDEN. Fra venstre: landsformand Mogens Jensen, kunstner Per Arnoldi, borgmester i Rødovre, Erik Nielsen, komponist og musiker Bent Fabricius-Bjerre samt skuespiller Sofie Gråbøl. Foto: Jacob Carlsen.da_DKDanish