17.11: Årets store dag for bestyrelsesmedlemmer

03-10-18 Esben Ørberg 0 comment

Lørdag den 17. november mødes omkring 150 formænd og bestyrelsesmedlemmer fra de fleste af Foreningens 100 afdelinger til tillidsmandsdag i Vejle. Dagen er først og fremmest de lokale og regionale tillidsfolks mulighed for på et uformelt plan at præge foreningen. Men der vil også i år være ganske megen aktuel information fra foreningens centrale ledelse om 100-års jubilæet næste år.

Tillidsmandsdagens program ser sådan ud:

11.00 – 11.45 Norden nu – og i fremtiden

v./ Mogens Jensen, landsformand

11.45 – 12.30 Spørgsmål og debat

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.15 Jubilæum, status og muligheder

v./ Karen Bue og Peter Jon Larsen

14.15 – 15.00 Samtale ved bordene om de lokale muligheder for at profilere sig i forbindelse med jubilæet.

15.00 – 15.30 Kaffepause

15.30 – 16.00 Spørgsmål og svar om foreningens arbejde lokalt, på landsplan og fællesnordisk v./ deltagerne – debatten styres af Marion Pedersen, næstformand

16.00 – 16.20 Evalueringda_DKDanish