Repræsentantskabsmøde: Alle er velkomne i Herning

18-03-16 Esben Ørberg 0 comment

Østergaards Hotel i Herning danner 28. maj rammen om Foreningen Nordens ordinære repræsentantskabsmøde 2016. Alle medlemmer af foreningen kan overvære mødet. Dog uden stemmeret og ikke-delegerede skal naturligvis selv betale for forplejning.

Repræsentantskabets tema er nordisk arbejdsmarked og nordisk arbejdsmarkedsmodel.

Formand Mogens Jensen er på valg, men allerede nu er han sikker på genvalg, idet der ikke ved fristens udløb forelå andre kandidater.

Foreningens formand, Mogens Jensen, er sikker på genvalg til maj, idet ingen modkandidater har meldt sig inden fristens udløb. Foto: Anders Birch, polfoto.
Foreningens formand, Mogens Jensen, er sikker på genvalg til maj, idet ingen modkandidater har meldt sig inden fristens udløb. Foto: Anders Birch, polfoto.

Det er også sikkert, at partiet Enhedslisten skifter sit nuværende medlem af landsstyrelsen, Finn Sørensen ud med Christian Juhl, MF. Christian Juhl sidder i Nordisk Råds danske delegation, i Nordisk Råds kontrolkomité, i valgkomitéen og i udvalget for velfærd i Norden.

Landsstyrelsen mødes i juni

Den 11. juni mødes den nyvalgte landsstyrelse til heldagsmøde i København for at tage fat på at realisere de beslutninger, som repræsentantskabsmødet udstikker i Herning.da_DKDanish