Norden skal fylde mere i den nye folkeskole

01-10-14 norden 0 comment

lederartikel fra Foreningen NORDENs magasin “Norden i Skolen”. Af landsformand Karen Ellemann.

I læseplanen for faget dansk fremgår, at eleverne skal læse norske og svenske tekster, og undervises i nordiske forhold. Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort, og selv om det er et krav, så har det alt for mange steder været en ”op ad bakke”-opgave for både lærere og elever.

Men det bliver nu lettere i den nye folkeskole, hvor eleverne har fået en længere og mere varieret skoledag. Her bliver der bare bedre tid til det med norsk og svensk. Eleverne skal jo ikke lære sprogene, som man skal lære engelsk, tysk, fransk mm. Her drejer det sig om at gøre sig bekendt med det skandinaviske og lege og lytte sig til forståelsen af vores nabosprog. Via Foreningen NORDENs skoleportal har både elever og lærere mulighed for at få kontakt med en skoleklasse i et andet nordisk land, få nye venner og finde på noget sjovt sammen.

Den nye folkeskole skal i højere grad samarbejde med det omgivende samfund, fordi det er så vigtigt, at eleverne ’klædes på’ til det samfund, de allerede er en vigtig del af. I den forbindelse er der skabt langt bedre mulighed for, at det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv kan bidrage til at skabe fagligt dygtige og livsduelige børn og unge.

Foreningen NORDEN har lokalafdelinger over hele landet. I hver afdeling er der mennesker med pædagogiske erfaringer og medlemmer, der kommer fra et af de andre nordiske lande, og derfor har enten norsk eller svensk som modersmål. Det er jo oplagt, at invitere ham/hende hen på skolen (eller at man prøver at invitere sig selv) og fortælle om sit hjemland eller læse en god historie på svensk eller norsk. Foreningen NORDEN gennemfører også ’Morgengry’, hvor skolerne i hele Norden inviteres til at deltage i højtlæsning for børn og unge. Temaet i 2014 er Trolde i Norden. Mandag den 10. november kl. 9.00 går den store højtlæsningsevent i gang. Glæd dig!

Brevveksling, klasseudveksling, lærerudveksling/nordiske gæstelærere, højtlæsning i dansk, Nordens historie, geografi, nordisk mad, nordisk håndarbejde, nordiske lege – der er masser af nordiske muligheder, der kan kombinere læring og leg og tværfaglighed. Alt det, den nye Folkeskole lægger op til!da_DKDanish