Medlemsformer og kontingentsatser

Kontingentsatser 2019-20:

 

Personligt medlemskab: 295 kr. pr. år

Husstandsmedlemskab: 390 kr. pr. år

Medlemskab dækker en familie inkl. børn, indtil disse når det fyldte 18. år. Der fremsendes kun et sæt materiale til adressen.

Pensionistmedlemskab: 195 kr. pr. år

Medlemskab dækker en pensionist fra det fyldte 65. år samt førtidspensionister.

Pensionistparmedlemskab: 240 kr. pr. år

Medlemskab dækker gifte/samboende pensionister fra den yngste når det 65. år, samt førtidspensionistpar. Der fremsendes kun et sæt materiale til adressen.

Skolemedlemskab: 495 kr. pr. år (200 kr. for skoler med færre end 100 elever)

Skolerne modtager medlemsgoder, såsom tilbud om lån eller køb af undervisningsmateriale, om brevveksling mellem klasser og evt. støtte til udvekslingsrejser for elever og lærere.

Biblioteksmedlemskab: 395 kr. pr. år

Bibliotekerne modtager ekstra medlemsgoder i form af informationsmateriale og tilbud om nordiske arrangementer.

Støttemedlemskab

Som medlem af foreningen kan på både nationalt og lokalt plan optages organisationer, foreninger, virksomheder, institutioner eller lignende, som kan vedkende sig foreningens formål, og med sit medlemskab ønsker at støtte foreningens arbejde.

Sådanne landsdækkende medlemmer indkaldes til repræsentantskabsmødet, hvor de er valgbare til alle øvrige organer.

Lokale støttemedlemmer indkaldes til de lokale generalforsamlinger.

Lokale foreninger, institutioner og virksomheder aftaler kontingent med lokalafdelingen. Landsorganisationer og landsdækkende virksomheder aftaler kontingent med landsforeningen.

 

BLIV MEDLEM

da_DKDanish
da_DKDanish