Hvem er hvem i Foreningen NORDEN?

Formand

Mogens Jensen

Næstformand

Marion Pedersen

Forretningsudvalget

Aage Augustinus
Birte Fangel
Bent Jensen
Mogens Jensen
Susanne Prip Madsen
Marion Pedersen
Merete Riber

Landsstyrelsen

Jørgen Andresen
Liv Holm Andersen
Aage Augustinus
Line Barfod
Villum Christensen
Sara Johanne Corneliussen
Bjarne Dalum
Hanne Ekstrand
Elisabeth Espedal
Birte Fangel
Frants Hagen Hagensen
Grethe Hald
Ingelise Holm
Bent Jensen
Carsten Rolsted Jensen
Mogens Jensen
Christian Juhl
Lisa Juhler
Karen Klint
Bo Knudsen
Jacob Lund
Susanne Prip Madsen
Jan Erik Messmann
Dorit Myltoft
Marion Pedersen
Erling Pilgaard
Bodil Porsbjerg
Merete Riber
Ulla Sandbæk
Hans Sørensen
Kenn Therkelsen
Flemming Thøgersen
Lise Witthøft

Sekretariatet

Peter Jon Larsen (generalsekretær)
Maj-Britt Skovbro Hansen (regnskab / personaleadministration)
Kirsten Kruse (medlemsansvarlig)
Kenn Clarke (mediegrafiker)
Esben Ørberg (redaktør)
Christian Lagoni (Nordjobb, skole- og bibliotekssamarbejde)
Jakob Eriksen (Hallo Norden)