Rapporter

2020

Nordiske unge – politisk fællesskab og engagement

En rapport udarbejdet af lektor, Ph.d. Jonas Lieberkind, der giver et grundigt indblik i de unges forhold til Norden og det nordiske samarbejde, med særlig fokus på de unges syn på det at være borger i et politisk og demokratisk fællesskab, og det at engagere sig politisk i fællesskabet.

Rapporten blev udarbejdet af Foreningen NORDEN i forbindelse med det danske formandskab for det nordiske regeringssamarbejde 2020 sammen med en kampagne på de sociale medier med unge som målgruppe.

Afsluttende rapport

2018

Makroøkonomisk analyse af nordens samlede økonomiske styrkeposition

Det økonomiske potentiale for Norden er temaet for denne undersøgelse. Den makroøkonomiske styrkeposition for de nordiske lande, og for norden som samlet region sammenlignet med både Europa og på med hele verden, er fremstillet i tabeller og grafer. Rapporten er konstrueret under forudsætning af, at norden – Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island – er en samlet region.

Afsluttende rapport

 

2015

De Nordiske Arbejdsmarkedsmodeller i Global Konkurrence

FTF, AAU og Foreningen NORDEN var værter på konferencen “De Nordiske Arbejdsmarkedsmodeller i Global Konkurrence”, som blev afholdt som en del af de aktiviteter, der blev gennemført i forbindelse med den danske regerings formandskab for Nordisk Ministerråd 2015.

Afsluttende rapport

en_GBEnglish