Foreningen NORDENs krav til nyt medieforlig

Flag i hånd

I forbindelse med drøftelserne om et nyt medieforlig, vil Foreningen NORDEN understrege behovet for at sikre og forbedre mulighederne for at se nabolandenes tv.

- Målet må være, at borgerne skal kunne se public service-tv fra alle nordiske lande i hele Norden som et positivt resultat af den tekniske udvikling og helt i tråd med det nære nordiske samarbejde på alle andre områder.

Det skriver Foreningen NORDEN til Kulturminister Marianne Jelved.

Ligeledes må den nordiske udveksling af tv-programmer og nordisk samproduktion fortsat gives høj prioritet.

Læs mere...

 
Globus (bund). Foto: Johannes Jansson/norden.org

Norden – sammen er vi stærkere

Læs mere...

Karn Ellemann/Grønland - til forside

Reformer det nordiske samarbejde

Læs mere...

Nordiske Ambassader Berlin (forside bund)

Foreningen NORDEN til udenrigsministeren: tættere nordisk ambassadesamarbejde

Læs mere...